top of page

PO 

Niet normaal

De opdracht

De opdracht van leerjaar 2023-2024 heeft een andere vorm gekregen. Je vindt de opdracht hier.

 

Onder invloed van techniek en wetenschap is het op dit moment mogelijk om alle “foutjes” van ons lichaam of van onze geest, weg te nemen. Wij veranderen daarmee allen tot “perfecte” mensen, maar is dat dan ook zo? De vraag ontstaat dan naar de reden van het streven naar perfectie: wie bepaald wat perfect is, wie bepaalt wat abnormaal is? 

Aan de hand van de thema's van stichting Niet normaal gaan we ons verdiepen in de maakbaarheid en het streven naar perfectie van het individu. Wat is normaal en wie bepaalt dat?

 

 

1. Hieronder zie je een selectie van kunstenaars en kunstwerken uit de tentoonstellingen van stichting  Niet Normaal. Als je op de foto's klikt zie je de maker, de titel van het kunstwerk en trefwoorden die het thema aanstippen. Nadat we de kunstwerken samen hebben besproken in de les maak je een keuze uit een van onderstaande kunstenaars. Als er niets tussen zit dat je aanspreekt of je wilt een eigen keuze maken in de collectie van stichting niet normaal dan kun je verder zoeken op deze site.

2. Zoek een klasgenoot/klasgenoten met dezelfde keuze van kunstenaar om samen zoveel mogelijk informatie rondom de kunstenaar, het werk en vooral het achterliggende thema naar aanleiding van de trefwoorden te zoeken.

 

3. Wat is jullie eigen gedachte over dit thema? Maak een brainstorm in woord en/of beeld.

4. Bedenk en maak een product (design) of kunstwerk dat je gedachten en/of reactie op het thema weergeeft. De vorm is vrij: maak gebruik van de opgedane kennis rondom de kunstdisciplines behandeld in de ckv lessen. Denk hierbij aan fotografie, film, collage, sculptuur, maquette, dans,muziek of theater. Bij het maken van een product kun je denken aan kleding, meubels of een spel. 

5. Bepaal in overleg met je docent de groepsgrootte; dit is afhankelijk van jullie ideeën voor de uitvoering. 

 

6. In de twee laatste lesweken voor de toetsweek presenteer je met je groepje jullie onderzoek en eindproduct naar aanleiding van dit thema.

​Bronnen:

                  https://www.nietnormaal.nl

 

 

 

 

Beoordeling

Je kunt  in totaal maximaal 10punten verdienen.

  •  De brainstorm, ideeën en eventueel schetsen  (max 3p)

  •  Met het product of kunstwerk wordt gereflecteerd op het gekozen thema. (max 2p)

  •  Er is gekozen voor een techniek/ werkwijze uit eerdere (vak) lessen en de uitvoering van het product of kunstwerk laat de opgedane kennis en/of een ontwikkeling hierin zien (max 3p).

  •  Het product of kunstwerk is met zorg uitgewerkt en gepresenteerd (2p)

 

bottom of page