PO 

Niet normaal

De opdracht

Onder invloed van techniek en wetenschap is het op dit moment mogelijk om alle “foutjes” van ons lichaam of van onze geest, weg te nemen. Wij veranderen daarmee allen tot “perfecte” mensen, maar is dat dan ook zo? De vraag ontstaat dan naar de reden van het streven naar perfectie: wie bepaald wat perfect is, wie bepaalt wat abnormaal is? 

Aan de hand van de thema's van stichting Niet normaal gaan we ons verdiepen in de maakbaarheid en het streven naar perfectie van het individu. Wat is normaal en wie bepaalt dat?

Groepsopdracht 2 tot 4 leerlingen.

  • Kies een kunstwerk uit een van de tentoonstellingen van stichting Niet Normaal en zoek zoveel mogelijk informatie rondom de kunstenaar, het werk en vooral het achterliggende thema.

  • Wat is jullie eigen gedachte over dit thema? Maak een brainstorm in woord en/of beeld.

  • Bedenk en maak een product (design) of kunstwerk dat je gedachten en/of reactie op het thema weergeeft. De vorm is vrij: maak gebruik van de opgedane kennis rondom de kunstdisciplines behandeld in de ckv lessen. Denk hierbij aan fotografie, film, collage, sculptuur, maquette, dans,muziek of theater. Bij het maken van een product kun je denken aan kleding, meubels of een spel.

 

​Bronnen:

                  https://www.nietnormaal.nl

In de twee laatste lesweken voor de toetsweek presenteer je met je groepje jullie onderzoek en eindproduct naar aanleiding van dit thema.