top of page
20181006_142703.jpg

Praktische opdracht de stad:

'Future proof'

Brugge triennale 2018  skyscraper studio KCA

FUTURE PROOF

Het begrip duurzaamheid is de laatste jaren verworden tot een containerbegrip. Nieuwe termen zijn geopperd. Steeds vaker wordt er gesproken over ‘Future proof’. En wat denk je van de term ‘Aardlief’? Feit is dat milieuproblematiek en overbevolking dwingt tot het zoeken naar oplossingen zodat ook in de toekomst de steden leefbaar blijven. Het recyclen van producten wordt steeds vaker ingezet als middel om afval te verwerken en milieu te ontlasten. Ook gebouwen zijn recyclebaar. Denk bijvoorbeeld aan een kerk verbouwd tot supermarkt of theater.

Jullie gaan in groepjes van maximaal 4 leerlingen onderzoek doen naar een nieuwe bestemming voor een leegstaand gebouw of braakliggend terrein. De groepjes worden samengesteld naar aanleiding van de pitch die je hebt gehouden in je vooronderzoek naar een geschikte stad en ruimte (het groepje vorm je dus met klasgenoten die interesse hebben voor dezelfde stad). Kies een gebouw of ruimte in de stad waarvoor je een nieuwe bestemming bedenkt. Zorg dat je voldoende vooronderzoek doet naar de geschiedenis en oude functie van de locatie naar keuze. Houd in jullie vooronderzoek ook rekening met de omgeving en potentiele gebruikers.

 

 Maak met je groep een nieuw ontwerp waarbij je rekening houdt met de volgende aspecten:

- Het ontwerp moet op zoveel mogelijk manieren duurzaam zijn.

- Het ontwerp gebruikt en integreert aspecten van de geschiedenis en oude functie van het gebouw/omgeving.

 

Taken van de groepsleden:

Individueel en vooraf:

 • Onderzoek je de huidige situatie (onderzoek de ‘sfeer’ van de stad, de omgeving, de geschiedenis van het pand) Via een korte pitch vorm je een groepje gelijkgestemde.

Samen met dit groepje:

 • Onderzoeken jullie de doelgroep en functie (wie heeft het gebruikt en wie gaan het gebruiken en waarvoor?)

 • Onderzoeken jullie duurzaamheid (hoe maak je een gebouw/gebied duurzaam en hoe speelt hierbij de functie van het gebouw/ terrein en zijn gebruikers een rol)

 • Maken jullie ideeën en schetsen voor de nieuwe bestemming.

 • Maken jullie een ruimtelijke tekening en maquette

 • Evalueren jullie het proces en de samenwerking

 • Zoeken jullie naar de juiste vorm van presenteren

 

 Je onderzoek en ontwerp mag in de klas toegelicht worden (bv in een powerpoint) maar je mag de resultaten van het onderzoek en het ontwerp ook presenteren in de vorm van een filmpje waarbij je het commentaar vooraf inspreekt of de tekst aan het beeld toevoegt.

 

De praktische opdracht moet het volgende bevatten:

 1. De geschiedenis en huidige situatie in tekst en beeld. Max 2p

 2. Een voorstel voor een nieuwe invulling waarin je uitlegt hoe en waarom je de geschiedenis en oude functie hebt geïntegreerd of hoe en waarom je kiest voor een totaal nieuwe invulling. Max 2p

 3. Een opsomming van de duurzame aspecten van het ontwerp. Max 2p

 4. Een eindwerkstuk in de vorm van een moodboard (interieur) uitgewerkte tekening en maquette (exterieur). Max 3p

 5. Een korte evaluatie van het proces en de samenwerking. Max 1p

 We beoordelen de opdracht klassikaal a.d.h.v een beoordelingsformulier waar bovenstaande aspecten in zijn verwerkt.

bottom of page