top of page
20230627_114250.jpg
Maquette gemaakt door leerlingen uit havo 4 in 2023

Praktische opdracht
de stad

 

Hoe zorg je ervoor dat een stad leefbaar en bewoonbaar is en blijft voor iedereen? We hebben te maken met een stijgende waterspiegel, overbevolking en armoede, opwarming van de aarde en de dreiging van natuurrampen door klimaatverandering.

Architecten, ingenieurs en kunstenaars slaan de handen ineen en op de Dutch Design week (lokaal), op de wereldtentoonstelling of de biënnale voor architectuur (internationaal) zijn de meest innovatieve, creatieve en duurzaamste oplossingen te zien voor de uitdagingen waar steden nu en in de toekomst mee te maken hebben. De ontwerpen lopen uiteen van verplaatsbare huizen, Tiny houses, op water drijvende units tot compleet recyclebare woningen. En wat dacht je van samenwerking met de natuur? biobased design, biophilic design en growing architecture; zomaar wat begrippen die de laatste jaren vaak aan de orde zijn binnen de ontwikkelingen in de bouwkunst. Het ontwerp van een leefomgeving kan ook een antwoord geven op de vraag hoe culturen en religies naast elkaar kunnen bestaan of zelfs (gedeeltelijk) verenigd kunnen worden; denk aan buurthuizen, parken en gebedshuizen.

 

Opdracht:  Maak in een groep van maximaal vier personen een nieuw ontwerp van een leefruimte (openbare ruimte en/of gebouw(en) voor een zelfgekozen doelgroep op een zelfgekozen locatie. Het ontwerp moet uitgewerkt zijn in een zelfgemaakte maquette (driedimensionaal) op schaal.  

+ VWO het ontwerp moet uitgevoerd worden in een bouwstijl die relateert aan een bouwstijl uit deze lijst.

 

De opdracht in stappen:

 • Stel in overleg met je docent een groep samen met max. vier klasgenoten.

 • Kies samen de doelgroep en functie van het gebouw/ de leefruimte (wie gaat het gebruiken en waarvoor?).

 • Kies samen een locatie voor de leefruimte.

 • Onderzoek en omschrijf bovenstaande aspecten waarbij je de taken zorgvuldig verdeelt:

  • Onderzoek en omschrijving doelgroep.

  • Onderzoek en omschrijving leefruimte (bv park, bioscoop, buurthuis etc.).

  • Onderzoek en omschrijving locatie (tekst en beeld).

  • Onderzoek en omschrijving urgentie (denk aan behoefte doelgroep en omwonende, duurzaamheid, samensmelten culturen/religies, bevolkingsgroei, opvang vluchtelingen).

  • +VWO omschrijving van tenminste twee bestaande voorbeelden uit de architectuur geschiedenis die passen bij jullie idee.

  • +VWO omschrijving van de gekozen bouwstijl (tekst en beeld).

  • Ruimtelijke schets van het ontwerp.

 • Maak vervolgens een ruimtelijke maquette waarbij je de volgende taken zorgvuldig verdeelt:

  • Verzamelen materialen (en achteraf netjes opbergen!).

  • Berekenen schaal en tekenen op karton.

  • snijden van onderdelen karton.

  • samenstellen en lijmen onderdelen karton.

  • overige materialen toevoegen (denk aan papier/ folie/plastic/kurk etc.).

  • maken van een stukje omgeving (groen/mensen/wegen/water etc.).

 • Evalueer het proces en de samenwerking (in word bestand)

 • Bereid de presentatie voor.

 

 Je onderzoek en de maquette wordt in de laatste lesweek gepresenteerd aan je klasgenoten.

Niet verplicht, wel een mooie uitdaging: maak klassikaal afspraken over de verdeling van leefruimtes en doelgroepen zodat alle maquettes tezamen een stad vormen.

De praktische opdracht moet het volgende bevatten:

 1. Een beschrijving van de gekozen doelgroep en functie van de leefruimte.

 2. De beschrijving van de gekozen locatie met bronvermelding

+ VWO: voorbeelden van mogelijke oplossingen binnen de bestaande bouwkunst met bronvermelding. 

 1. Een beeld (foto/(digitale)tekening)van de locatie.

 2. Een eindwerkstuk in de vorm van een maquette (grondplaat is max. 50x35 cm).

 3. Een korte evaluatie van het proces de samenwerking                          + VWO: beschrijving van de gekozen bouwstijl en hoe deze verwerkt is in het ontwerp.​

 We beoordelen de opdracht klassikaal a.d.h.v een beoordelingsformulier waar bovenstaande aspecten in zijn verwerkt.

bottom of page