top of page
20181006_142703.jpg

Praktische opdracht de stad:

'Future proof'

Brugge triennale 2018  skyscraper studio KCA

FUTURE PROOF

Het begrip duurzaamheid is de laatste jaren verworden tot een containerbegrip. Nieuwe termen zijn geopperd. Steeds vaker wordt er gesproken over ‘Future proof’. En wat denk je van de term ‘Aardlief’? Feit is dat milieuproblematiek en overbevolking dwingt tot het zoeken naar oplossingen. Hoe zorg je ervoor dat de wereld leefbaar en bewoonbaar is en blijft voor iedereen? We hebben te maken met een stijgende waterspiegel, overbevolking en armoede, opwarming van de aarde en de dreiging van natuurrampen door klimaatverandering.

 

Architecten, ingenieurs en kunstenaars slaan de handen ineen en laten (lokaal) op de bijvoorbeeld de Dutch Design week en (internationaal) op de wereldtentoonstelling of de biënnale voor architectuur de meest innovatieve, creatieve en duurzaamste oplossingen zien. De ontwerpen lopen uiteen van verplaatsbare huizen, tiny houses, op water drijvende units tot compleet recyclebare woningen. En wat dacht je van samenwerking met de natuur? Biobased design, Biophilic design en Growing architecture; zomaar wat begrippen die de laatste jaren vaak aan de orde zijn binnen de ontwikkelingen in de bouwkunst. Het ontwerp van een leefomgeving kan ook een antwoord geven op de vraag hoe culturen en religies naast elkaar kunnen bestaan of zelfs (gedeeltelijk) verenigd kunnen worden; denk aan buurthuizen, parken en gebedshuizen.

 

Opdracht:  Maak met twee personen een nieuw ontwerp van een leefruimte (openbare ruimte en/of gebouw(en)) waarbij je rekening houdt met de volgende aspecten:

- Het ontwerp moet een antwoord zijn op één of meerdere van hier boven beschreven uitdagingen.

- Het ontwerp moet uitgevoerd worden in een bouwstijl die relateert aan een bouwstijl uit deze lijst.

- Het ontwerp moet uitgewerkt zijn in een zelfgemaakte maquette (driedimensionaal). 

 

De opdracht in stappen:

 • Kies een uitdaging en onderzoek minimaal twee voorbeelden van oplossingen in de bouwkunst (met bronvermelding).

 • Kies en onderzoek de doelgroep en functie van het gebouw/ de leefruimte (wie gaat het gebruiken en waarvoor?).

 • Kies en onderzoek een locatie voor de leefruimte.

 • Maak een ruimtelijke maquette.

 • Evalueer het proces en de samenwerking.

 • Zoek naar de juiste vorm van presenteren.

 

 Je onderzoek en ontwerp mag in de klas toegelicht worden (bv in een PowerPoint) maar je mag de resultaten van het onderzoek en het ontwerp ook presenteren in de vorm van een filmpje waarbij je het commentaar vooraf inspreekt of de tekst aan het beeld toevoegt.

De praktische opdracht moet het volgende bevatten:

 1. De beschrijving van de gekozen uitdaging plus voorbeelden van mogelijke oplossingen binnen de bouwkunst met bronvermelding. 

 2. Een beschrijving van de doelgroep en functie van de leefruimte.

 3. Een beeld (foto/(digitale)tekening)van de locatie.

 4. Een eindwerkstuk in de vorm van een maquette (grondplaat is max. 50x35 cm).

 5. Een korte evaluatie van het proces, de gekozen bouwstijl en de samenwerking.

 We beoordelen de opdracht klassikaal a.d.h.v een beoordelingsformulier waar bovenstaande aspecten in zijn verwerkt.

bottom of page