top of page

Hulp bij het maken van een verslag

 

Het ondernemen van culturele activiteiten en hier vervolgens je mening over vormen en onderbouwen is een belangrijk onderdeel van het vak CKV.  Het schrijven van een goede recensie wordt door de meeste leerlingen als lastig ervaren. Hieronder volgt een stappenplan met richtlijnen, tips en afspraken. Alle verslagen lever je in op Peppels . Voor elk verslag geldt een deadline. De inleverdata liggen vast in het PTA. Zorg dus dat je ze opschrijft/opslaat!

      Voorverslag 

 • Eigen naam en klas 

 • Zakelijke gegevens van de activiteit: waar ga je naartoe en wanneer ga je er naar toe? Wie is de regisseur/kunstenaar/acteurs/producent/architect/uitvoerende etc.  

 • Inhoudelijk: waar gaat het over? Vertel in eigen woorden de kern van het verhaal/de voorstelling/het gebouw etc.  

 • Recensies (van journalisten!): deze mag je kopiëren. Altijd bron vermelden. Heeft de activiteit nog niet eerder plaatsgevonden? Zoek dan recensies over eerdere voorstellingen/werken van dezelfde uitvoerder.  

 • Je verwachtingen: probeer woorden als ‘leuk’ te vermijden. Hierbij kan het helpen als je alvast de kijk- of luisterwijzer van de desbetreffende discipline doorneemt.  

 • Je doelen: waar ga je op letten? Wees specifiek en doordacht. Zet je ckv-bril op. 

Zorg ervoor dat de activiteit op tijd door de docent wordt goed gekeurd. Je levert het verslag zo vroeg mogelijk in. Minimaal 1 week van tevoren, maar liever eerder. Zorg voor een nette opmaak. 

 • Waar moet je op letten per discipline (kijk- en luisterwijzers) : klik hier

       Activiteit

 • Bewaar altijd je kaartje, dit vormt je bewijs van deelname en hoort in het verslag (foto!)

 • Voor de discipline film moet je verplicht naar een filmhuis of bioscoop. Geen netflix dus. De film mag geen standaard Hollywood film zijn, bij twijfel overleg je met je docent of kijk op deze site bij onze filmtips.

      Eindverslag culturele activiteit 1, 2 en 3 (4HAVO/4VWO)

 • Algemene gegevens zoals naam, datum en plaats van de activiteit. 

 • Inhoudelijke aspecten naar aanleiding van de discipline: beschrijf wat je gezien en/of gehoord hebt met behulp van de aspecten die bij de gekozen discipline passen. Deze aspecten komen aan bod in de lessen en zijn beschreven op de website. Zo kun je bij theater naast het verhaal onder andere ingaan op het decor, de kostuums en het acteren. En bij film bespreek je naast het verhaal bijvoorbeeld ook camerastandpunt en montage.  De kijk- en luisterwijzers kun je hierbij als leidraad, als kapstok, gebruiken.  

 • Mening: als je een analyse hebt gemaakt van wat je hebt gezien of gehoord, kun je bespreken hoe je het hebt ervaren. Probeer jouw indruk en ervaring zo specifiek mogelijk te omschrijven. Zoek vooral naar het waarom ( bijvoorbeeld: waarom kwam het verhaal zo duidelijk over? Waarom vond je de kostuums niet passen bij het genre?) 

 • Verwachtingen: in je voorverslag heb je bepaalde verwachtingen opgeschreven. Voldeed de activiteit aan je verwachting en waarom wel/niet?  

 • Recensies: lees opnieuw de recensie(s) uit je voorverslag. Ben je het eens met de beschrijving en mening van de recensent en waarom wel/niet? 

 • Conclusie: rond je verslag af met een conclusie waarin je omschrijft wat de meeste indruk op je gemaakt heeft (dat kan zowel een positieve als negatieve indruk zijn) en wat je ervan geleerd hebt.  

 • Opmaak en verzorging: zorg voor een overzichtelijk verslag. Maak gebruik van kopteksten, gebruik gepaste lettertypes, voeg beeldmateriaal toe. 

 • Creativiteit: wij waarderen het enorm als je buiten je comfort zone durft te stappen en op zoek gaat naar een activiteit die nieuw voor je is, een plek opzoekt waar je nog niet bent geweest of een discipline kiest waar je nog niets van weet. Als je kiest voor bekend terrein, ga dan op zoek naar een alternatieve uitvoering of geef jezelf een extra uitdaging. Uiteindelijk is het verbreden en verdiepen van je culturele kennis het doel van de activiteit. Als je eindverslag getuigt van verdiepend onderzoek in de vorm van extra informatie, zelfgemaakt beeldmateriaal, interviews en originele oplossingen dan wordt dat meegenomen in de beoordeling.  

       Eindverslag culturele activiteit 4 en 5 (5VWO)

We verwachten dat je in leerjaar 5 in staat bent om een eigen recensie te schrijven van max. 750 woorden waarin je op een prettig leesbare en pakkende wijze een waarde oordeel geeft over de culturele activiteit. 

De recensie bevat:

 • Een pakkende kop die uitdaagt om de recensie te lezen. in de inleiding maak je duidelijk wat je gaat bespreken. Doe dit met een goede openingszin, een citaat, of een korte beschrijving van een scène. Zorg ervoor dat je ‘kop’ en openingszinnen aandacht trekken.

 • In de kern verstrek je informatie over het boek, toneelstuk of film etc.  het verhaal: vertel globaal waar het over gaat, zonder dat je daarbij in detail treedt of de afloop verraadt. Recensenten mogen nooit de ‘crux’ of afloop verklappen! Spoiler! de vormgeving: bespreek kort de wijze waarop het verhaal verteld wordt, bijvoorbeeld de cameravoering, belichting, montagetechnieken, acteer- of zangprestaties, interactie met het publiek, het soort humor of spanning, choreografie, kenmerken van het genre, etc. Gebruik de kunstwijzer! de betekenis: wat is de boodschap, de moraal van het verhaal. Het allerbelangrijkste van de kern is het formuleren van jouw mening. Onderbouw je mening overtuigend met argumenten. Betrek hierbij relevante gegevens uit de kunstwijzer, en haal concrete voorbeelden aan. Maak een vergelijking met andere films / concerten / genres en gebruik de recensie uit je voorverslag. 

 • Het slot bevat je conclusie: jouw eindoordeel, en eventueel een (positief of negatief) advies aan je publiek en misschien wel aan de maker van de voorstelling, tentoonstelling of film. Bedenk een pakkende slotzin als uitsmijter.

 • Je recensie moet inhoudelijk en qua vormgeving klaar zijn om geplaatst te worden in een krant of een tijdschrift 

 • Plaats tekst en beeld op één A-4tje in een mooie en duidelijke lay-out

 • Zorg voor een toepasselijke en aantrekkelijke vormgeving

 • Zorg voor illustraties

 • van alle informatie die je niet zelf bedacht hebt moet je een bron vermelden

 • vermeld ook de bronnen van je illustraties

 • vermeld je bronnen bij het betreffende onderdeel als voetnoot

       Afspraken: 

 • Er zijn deadlines. Houd je hieraan! Wij doen dat in ieder geval wel. In het PTA staan de inleverdata. 

 • We hanteren als richtlijn minimaal 550 woorden voor het eindverslag. 

 • Fraude of +30 % plagiaat = melding examencommissie. De commissie beslist vervolgens de gevolgen.

 • Een voorverslag is verplicht. Je krijgt hier twee van de tien punten voor. Zonder voorverslag keuren we de activiteit niet goed. Jij hebt het nodig om je gedegen voor te bereiden. 

 • Per activiteit heb je een andere kunstvorm bezocht. Als je eerder een verslag binnen de discipline ‘theater’ hebt gemaakt, dan mag je niet nogmaals een theatervoorstelling bezoeken. Een musical kan zowel voor muziek als theater gelden.

     Reflectie

 • Je verslag lever je in op Peppels bij de betreffende opdracht. De ckv docent beoordeeld je verslag en geeft feedback naar aanleiding van onderstaand schema.

 • Als de docent geen verslag van je heeft ontvangen na het inlevermoment (zie PTA) zal dit in de opeenvolgende week gemeld worden aan de examencommissie. De commissie beslist vervolgens over de consequenties. In dit geval kan de docent besluiten om een reflectie gesprek met je te voeren zodat we kunnen achterhalen wat er mis is gegaan en werken aan verbetering.  Je kunt het reflectieverslag hier downloaden.

     Beoordeling

     De wijze van beoordeling van de verslagen vind je in het tabblad beoordelingsoverzicht.

Belangrijke data

24

november 2023

eindverslag culturele activiteit 1 (HAVO)

1

maart 2024

eindverslag culturele activiteit

2

7

juni 2024

eindverslag culturele activiteit 3

13

oktober 2023

eindverslag culturele activiteit

4 (alleen vwo)

inleverdata eindverslag
bottom of page