top of page

PO 

LIEFDE

     'There are as many forms of love, 

      as there are moments in time'

Jane Austen 

Engels romanschrijfster

1775-1817

Liefde is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor alle mogelijke kunstvormen. In de hermitage in Amsterdam heb je kennisgemaakt met een bonte selectie van liefde in de kunst, enkel als doel om je te inspireren. Na verkenning van de breedte van het thema, is het aan jou om je te verdiepen. Maak een keuze uit een van onderstaande subthema's. Deze opdracht stelt je voor de uitdaging om op onderzoek te gaan naar jouw visie op liefde. Dit kan een veelheid van dingen zijn, maar ook slechts een woord. Je gevoel vertelt je vanzelf wanneer je dicht bij jezelf komt. Het praktische gedeelte van deze opdracht moet een beeld opleveren. Het beeld mag twee- of driedimensionaal zijn. Je kiest voor een materiaal dat aansluit bij hetgeen je ons kunt vertellen over de liefde.

Subthema's voor het onderzoek:

1.De kunstenaar en de muze   

2.Liefde en creativiteit

3.Portret van een partnerschap

4.Liefde overwint alles

5.Liefde en de lens

Uitwerking beeldend

Het is niet gemakkelijk om wat je wilt vertellen over de liefde, de uitkomsten van je onderzoek, te vatten in een beeld. Leerlingen die beeldende vormgeving in hun vakkenpakket hebben zijn wellicht in het voordeel bij deze opdracht. Toch is het maken van een beeld iets wat iedereen kan, zolang je maar voor een werkwijze en materiaal kiest waar je bekend mee bent of gemotiveerd om het eigen te maken. Je eindwerkstuk kan een kleiwerkstuk, houtbewerking, collage, foto, kalligrafie zijn. Bewegend beeld al dan niet voorzien van geluid is ook toegestaan. Belangrijk is wel dat je altijd kunt verantwoorden waarom je voor een bepaalde werkwijze hebt gekozen. Over elk aspect van de vormgeving van het beeld moet nagedacht zijn en een logisch gevolg van je onderzoek over liefde.

Beoordeling

Je kunt  in totaal maximaal 10punten verdienen.

Wat lever je in: 

1. een verslag van het onderzoek (1 van de 5 subthema's); (max.5 pt) 

2. een beeldend werk waarbij je de uitwerking (vormgeving, materiaal, formaat, werkwijze) kunt verantwoorden naar aanleiding van je  onderzoek max.5 pt) 

 

bottom of page