top of page
Schrijven met hand

Beoordelingsoverzicht

Beoordelingsschema havo/vwo 4 

​ 

Voorverslag 2pt 

​ 

 • Tijdig inleveren; minimaal 1 week voordat de voorstelling/tentoonstelling plaatsvindt. 

 • Voortijdig inleveren geeft ruimte voor feedback door de docent via Peppels. Wanneer je je voorverslag verbetert, kun je nog steeds de 2 punten behalen 

 • De verbeterde versie moet dan wel nog steeds 1 week of eerder dan de uitvoerende datum ingeleverd zijn. 

 • Leerlingen moeten wél altijd een voorverslag inleveren. Er wordt geen eindverslag beoordeeld, tenzij het voorverslag in het bezit is van de docent 

​ 

Eindverslag 8pt 

​ 

De beoordelingspunten voor het eindverslag zijn: 

 • Algemene gegevens + inhoudelijke aspecten naar aanleiding van de discipline = 2 punten 

 • Mening: specifieke omschrijving van indrukken en ervaring = 1 punt 

 • Verwachtingen: Voldeed de activiteit aan je verwachting en waarom wel/niet?  = 1 punt 

 • Recensies: lees opnieuw de recensie(s) uit je voorverslag. Ben je het eens met de beschrijvingen en meningen van de recensenten en waarom wel/niet? = 1 punt 

 • Conclusie: conclusie + meeste indruk (positief of negatief) + wat geleerd? = 1 punt 

 • Opmaak en verzorging: zorg voor een overzichtelijk verslag. Maak gebruik van kopteksten, gebruik gepaste lettertypes, voeg beeldmateriaal toe. = 1 punt 

 • Creativiteit: Als je kiest voor bekend terrein, ga dan op zoek naar een alternatieve uitvoering of geef jezelf een extra uitdaging. Uiteindelijk is het verbreden en verdiepen van je culturele kennis het doel van de activiteit. Als je eindverslag getuigt van verdiepend onderzoek in de vorm van extra informatie, zelfgemaakt beeldmateriaal, interviews en originele oplossingen dan wordt dat meegenomen in de beoordeling. = 1 punt 

Beoordelingsschema vwo 5

Voorverslag 2pt

 • Tijdig inleveren; minimaal 1 week voordat de voorstelling/tentoonstelling plaatsvindt.

 • Voortijdig inleveren geeft ruimte voor feedback door de docent via Peppels. Wanneer je je voorverslag verbetert, kun je nog steeds de 2 punten behalen

 • De verbeterde versie moet dan wel nog steeds 1 week of eerder dan de uitvoerende datum ingeleverd zijn.

 • Leerlingen moeten wél altijd een voorverslag inleveren. Er wordt geen eindverslag beoordeeld, tenzij het voorverslag in het bezit is van de docent

Eindverslag 8pt

De beoordelingspunten voor het eindverslag zijn:

 • Puntje 1: een pakkende titel = 1 punt

 • Puntje 2: de kern met de 3 belangrijke zaken (het verhaal, de vormgeving en de betekenis (maximaal 750 woorden) = 2 punten

 • Puntje 3: Het slot met een conclusie/kijk- of luisteradvies = 2 punten

 • De opmaak/lay-out (A4-blad is geen noodzakelijke voorwaarde, maar wel dat het maximaal 750 woorden is), duidelijke opmaak van inleiding, middenstuk, slot, illustraties, passende tekstsoorttype (dus bijv. in de stijl van een artikel of krant, filmkrant, schouwburgboekje) = 2 punten

 • Bronvermelding à zoveel mogelijk lijkend op de APA-richtlijnen. Je noteert een bronvermelding + de bronlink (moet niet noodzakelijke als voetnoot), mag ook onder illustraties e.d. = 1 punt

bottom of page