top of page

Kunstdossier

Niet alles wat je doet hoeft vastgelegd te worden.

Er zijn een aantal documenten die je moet bewaren om inzicht te geven en krijgen in je leerproces.

De opdrachten waarin je laat zien wie je bent, wat jouw ervaringen zijn op het gebied van kunst en cultuur en hoe je verdieping hebt gezocht in de thema's verzamel je in een map, dit noemen we een kunstdossier.

De vorm van het kunstdossier is digitaal; Je maakt zelf een map 'ckv kunstdossier'. Aan het eind van het jaar lever je alles tezamen in een opgemaakt document in bij de inleveropdracht die door de docent klaargezet wordt in Peppels. Opdrachten die niet digitaal zijn gemaakt (bijvoorbeeld een werkstuk met verf) fotografeer je. Als je dat wilt en kunt, mag je ook een website maken (bijvoorbeeld zoals deze site met WIX). In dat geval lever je in Peppels een document met de link naar de website in.

Inhoud kunstdossier:

A  Kunstautobiografie

B  Lesopdrachten per thema

C  Evaluatie CKV 1.0

D  Evaluatie CKV 2.0 (alleen 5vwo)

A Kunstautobiografie:

In de ckv lessen bouw je een kunstdossier op, te beginnen met een kunstautobiografie. Dit is een representatie van jouw gedachtes en ervaringen op het gebied van kunst en cultuur. We willen je de ruimte geven om deze vorm te geven op een manier die bij je past. Er zijn twee mogelijke manieren: tekstueel en beeldend. Als je een andere vorm in gedachten hebt voor je kunstautobiografie kun je dit bespreken met je docent.

Tekstueel:
Schrijf een persoonlijk verslag (minimaal 650 woorden) over jouw ervaringen op kunstzinnig en cultureel vlak. Gebruik daarbij de onderstaande vragen als uitgangspunt. Het is de bedoeling dat je al deze aandachtspunten bespreekt. Zorg ervoor dat het een persoonlijk en boeiend verslag wordt.

Begin elke rubriek met een nieuwe alinea, maar nummer ze niet. Gebruik toepasselijke ‘tussenkopjes’.
Vormgeving is een wezenlijk onderdeel van CKV. Geef je kunstautobiografie daarom op persoonlijke wijze vorm. Denk na over de lay-out, het lettertype en illustraties.

 

  • Beschrijf je vroegste herinnering op het gebied van kunst.

  • Beschrijf welke culturele activiteiten je wel eens hebt ondernomen. Maak duidelijk wat je mening hierover is. Je hebt vast wel eens een boek gelezen en bent ook wel eens in een bioscoop geweest, maar heb je ooit een opera bezocht? En welk museum? Aan welke film, boek of bijvoorbeeld concert denk je met het meeste plezier terug?

  • Welke vakgebieden in de kunst spreken je aan en welke minder? Bepaal een volgorde voor de disciplines en maak je eigen top zeven. Onderbouw de benummering.

. architectuur . beeldende kunsten . dans . film . fotografie .           

. muziek. theater (klik hier voor meer info over de kunstdisciplines)

  • Misschien bespeel je zelf een muziekinstrument of heb je wel eens een rol in een  

    toneelstuk gespeeld. Op welke van de vakterreinen ben je zelf actief of actief geweest?

  • Een belangrijke factor in de hedendaagse cultuur zijn de social media. In hoeverre ben je  

     zelf actief op social media?

  • Geef jouw definities van kunst en cultuur.

  • Welke culturele activiteiten wil je dit schooljaar het liefst ondernemen?

  • Beschrijf tot slot kort je verwachtingen voor het vak CKV.

Beeldend:

Maak een kunstautobiografische 'box of memories'.

De vorm van deze doos bepaal je zelf.

Je moet op een creatieve manier bovenstaande vragen verwerken tot inhoud

van de doos. Denk hierbij aan afbeeldingen, festivalbandjes, concerttickets etc.

Hopelijk ben je een verzamelaar en alles-bewaarder!

Vergeet niet om foto's te maken van jouw autobiografisch ckv doosje,

je hebt ze nodig om digitaal in te leveren.

B Lesopdrachten per thema

In de lessen wordt aangegeven welke opdrachten van elk thema in het dossier

moeten. Sommige werkstukken (zoals een maquette of schilderwerk)

moet je fotograferen om digitaal in te kunnen leveren. In periode 1

leer je hoe je goede foto's kunt maken en opslaan.

Tip: Wacht niet tot het laatst met het maken van de opdrachten

maar zorg dat je ze volgens de studiewijzers maakt.

Vlak voor de toetsweek zit je niet te wachten op een hoop extra werk.

C Evaluatie CKV

Schrijf een evaluatie (ongeveer 300 woorden) waarin je omschrijft wat je het meeste is bijgebleven van de lessen en de opdrachten. Wat gaat er goed en wat kan er beter en waarom. We zijn in het bijzonder benieuwd naar jullie ervaringen met de ckv website en jullie laptops. De evaluatie is een verplicht onderdeel van je kunstdossier: Als je het erin hebt zitten wordt het afgevinkt. Het doel van deze evaluatie is dat jij bewust reflecteert op de lessen en de vakinhoud en dat wij jouw feedback mee kunnen nemen ter verbetering.

Tips om te bespreken tijdens de evaluatie, in willekeurige volgorde:

- praktische opdrachten helden, de stad, film en muziek

- het gebruik van de website (in plaats van een lesboek)

- het ondernemen van de culturele activiteiten en het schrijven van een voor- en eindverslag

- de variatie in werkvormen

- het gebruik van de laptop

- de begeleiding van je docent

- onderwerpen die je hebt gemist

- onderwerpen die je het meest zijn bijgebleven

Beoordeling Kunstdossier:

Kunstautobiografie: max. 2p

Opdrachten per thema: max 5p

Evaluatie: 1p

Verzorging en Lay-out: 2p

D 5VWO Evaluatie 2.0: Ik en Mezelf

box memories 2.jpg
bottom of page