top of page

PO Film

Groepsopdracht

Bedenk een verhaal voor een korte film in het thema GROEI of DROOM en pitch het idee in de les. Werk vervolgens het storyboard uit. Tenslotte maak je een korte film (max 4min.) waarin je alle filmkennis die je opgedaan hebt in de afgelopen lessen toepast. Maak duidelijke keuzes in filmgenre en de filmtechnieken. 

Beoordeling: 

  • Idee/pitch film aan de hand van de 5 W's: max 1pt

  • Uitwerking verhaallijn en storyboard: max 3 pt

  • Reflectie op proces en samenwerking: max 1pt

  • De film, waaronder verwerking thema, filmtechnieken, montage en acteerprestaties (max. 4 min): max 5 pt

De eerste drie punten worden in verslagvorm ingediend. 

Je kunt in totaal 10 punten verdienen. 

Filmapparatuur

Plan van aanpak

Om overzicht te houden in ieders taken, is de uitvoering van dit project verdeeld in vier hoofdaspecten, met ieder hun specifieke functie.

  1. Het eerste aspect is het bedenken van de film, het verhaal. Bedenk samen het plan, het script en het storyboard, maar maak een persoon de hoofdverantwoordelijke.

  2. Het tweede aspect is het filmen zelf. Maak een persoon verantwoordelijk voor het aansturen van de groep tijdens en voorafgaand aan het filmen. Degene houdt zich bezig met alles dat over de voortgang van de productie gaat, de haalbaarheid in tijd, geld, personen en materialen.

  3. Het derde aspect is de montage. Zorg dat ook hiervoor een persoon de verantwoording heeft. Gebruik programma's als movie maker of imovie. 

  4. Het laatste aspect is het reflecteren op de samenwerking en het maken van een verslag. 

Alle vier de hoofdgroepen zijn even belangrijk.

 

bottom of page