top of page

PO Film

Groepsopdracht

Je maakt met een groep van maximaal vier personen een korte film (max 4min.) waarin je alle filmkennis die je opgedaan hebt in de afgelopen lessen toepast. Maak duidelijke keuzes in filmgenre en de filmtechnieken. 

We beoordelen de film gezamenlijk aan de hand van de volgende vragen: 

- Is het verhaal en het genre te benoemen en duidelijk te herkennen? ​

- Is de kadrering in orde? 

- Is er gebruik gemaakt van verschillende camerastandpunten om het verhaal te benadrukken?

- Draagt het geluid/ de geluidseffecten bij aan de sfeer en het verhaal? 

- Is er voldoende/opvallend/sfeer verhogend gebruik gemaakt van licht(licht/donker contrast)?

- Is er sprake van een soepele montage, zijn alle beelden relevant voor het verhaal? 

- Heeft het verhaal een duidelijk begin, midden en eind? 

Je kunt in totaal 10 punten verdienen. 

Filmapparatuur

Plan van aanpak

Om overzicht te houden in ieders taken, is de uitvoering van dit project verdeeld in vier hoofdaspecten, met ieder hun specifieke functie.

  1. Het eerste aspect is het bedenken van de film, het verhaal. Bedenk samen het plan, het script en het storyboard, maar maak een persoon de hoofdverantwoordelijke.

  2. Het tweede aspect is het filmen zelf. Maak een persoon verantwoordelijk voor het aansturen van de groep tijdens en voorafgaand aan het filmen. Degene houdt zich bezig met alles dat over de voortgang van de productie gaat, de haalbaarheid in tijd, geld, personen en materialen.

  3. Het derde aspect is de montage. Zorg dat ook hiervoor een persoon de verantwoording heeft. Gebruik programma's als movie maker of imovie. 

  4. Het laatste aspect is het reflecteren op de samenwerking en het maken van een verslag. 

Alle vier de hoofdgroepen zijn even belangrijk.

 

bottom of page